Wyniki I edycji Programu Dziennikarstwa Śledczego

W grudniu 2021 Fundacja Gazety Wyborczej po raz pierwszy przyznała granty na śledztwa dziennikarskie. W składzie Jury znaleźli się Piotr Pacewicz naczelny Oko Press, Kamila Ceran naczelna TOK FM, Edwin Bendyk prezes Fundacji Batorego oraz Piotr Stasiński przewodniczący Komisji Grantowej. Jury zostało wybrane w drodze losowania spośród wszystkich członków i członkiń komisji. Podczas obrad Jury wybrało 6 projektów śledczych, które uzyskały dofinansowanie na łączną kwotę 100.000 złotych. Grantobiorcy uzyskali fundusze na prowadzenie śledztwa, honoraria oraz wszelkie niezbędne wydatki dotyczące stworzenia materiału dziennikarskiego.

Piotr Stasiński
Doradca Fundacji Gazety Wyborczej
Przewodniczący jury
Piotr Pacewicz
Naczelny OKO.press
Kamila Ceran
Naczelna TOK.fm
Edwin Bendyk
Prezes Fundacji Batorego
wspieraj