Fundusz Wsparcia Prawnego

Informacje podstawowe

Funduszu wsparcia prawnego jest częścią Programu Dziennikarstwa Śledczego Fundacji Gazety Wyborczej. W ramach Funduszu będziemy zapewniać dziennikarzom – laureatom naszego konkursu grantowego – pomoc prawną na wypadek pozwów i SLAPP-ów związanych z egzekwowaniem przepisów prawa prasowego, wolności słowa i wypowiedzi prasowej.

W wyjątkowych okolicznościach wsparcie Funduszu będzie dostępne również dla dziennikarzy, którzy nie uczestniczą w Programie Dziennikarstwa Śledczego.

Chcesz wiedzieć o możliwościach wsparcia?
Napisz do nas na [email protected]

Najczęściej zadawane pytania

Na jaką formę wsparcia mogę liczyć?  

Na wsparcie w ramach Funduszu Prawnego Programu Dziennikarstwa Śledczego mogą liczyć w pierwszej kolejności beneficjenci naszego programu grantowego. Fundusz przewiduje pomoc w pokryciu kosztów prawnych wynikających z ewentualnych SLAPP-ów, takich jak tłumaczenia przysięgłe, porady prawne, koszty sądowe etc. 

Jakie kryteria muszę spełnić, aby otrzymać pomoc w ramach Funduszu Wsparcia Prawnego, jeśli nie uczestniczę w Programie Dziennikarstwa Śledczego?

Kryteria uczestnictwa dla osób spoza Programu Dziennikarstwa Śledczego zostaną ogłoszone w pierwszej połowie 2022 roku. Poszerzenie Funduszu o osoby nieuczestniczące w Programie będzie zależało od wielkości dostępnych środków (po rozdysponowaniu ich pomiędzy laureatów naszego Programu grantowego). 

Otrzymałem już grant na projekt w ramach Programu Dziennikarstwa Śledczego. Czy mogę dodatkowo ubiegać się o pomoc z Funduszu Wsparcia Prawnego?

Tak, Fundusz Wsparcia Prawnego w pierwszej kolejności przeznaczony jest dla laureatów naszego Programu. Fundusz zapewnia wsparcie prawne w przypadku, kiedy śledztwa dziennikarskie finansowane z grantu Programu są obiektem ataków prawnych i SLAPP-ów. 

Jaka jest maksymalna wysokość wsparcia przyznawanego w ramach Funduszu?

Wysokość przyznanych środków jest uzależniona od indywidualnej sytuacji przedstawionej w przesłanym wniosku. Maksymalna kwota wsparcia przewidziana w ramach funduszu wynosi 20 tys. zł.  

Kto decyduje o przyznaniu ewentualnego wsparcia?

Decyzję o przyznaniu wsparcia w ramach Funduszu i o wysokości przyznanych środków podejmie Komisja Programu Śledczego.

 

Wspierają nas finansowo

Fundusz
Rodziny Krychów

Czytelnicy i Przyjaciele
"Gazety Wyborczej"

wspieraj