Ty ujawniasz, My wspieramy.

Learn more

Wyniki I edycji Programu Dziennikarstwo Śledcze - laureaci grantów

W ciągu dwóch miesięcy naboru do Programu Dziennikarstwo Śledcze zaaplikowało ponad 40 niezależnych dziennikarzy i freelancerów. Jury pod przewodnictwem Tomasza Sekielskiego wyłoniło 4 laureatów, którzy wykazali się wyjątkową przenikliwością w tropieniu tematów, które nigdy nie powinny pozostać w cieniu. Granty w wysokości 15000 PLN na rozwinięcie swoich projektów otrzymują:
Jan Kowalski
Maria woźniak
Maciej Nowicki
Anna Tomaszewska
support investigative journalism
wspieraj
Najważniejszą rolą dziennikarstwa jest kontrola instytucji władzy i ludzi zaufania publicznego. To właśnie sprawia, że rzetelne i niezależne media stanowią jeden z fundamentów demokratycznego społeczeństwa i służą każdemu obywatelowi.

Program Dziennikarstwa Śledczego Fundacji Gazety Wyborczej to odpowiedź na pogłębiającą się potrzebę poszanowania wartości demokratycznych i ochrony wolności słowa w Polsce.

W ramach naszego programu wzmacniamy wolne, odważne media i dziennikarzy w Polsce, przyznając im granty na śledztwa dziennikarskie, oferujemy wsparcie prawne niezależnym dziennikarzom i wspieramy materiały śledcze "Gazety Wyborczej".

Otwieramy Program Grantowy dla wszystkich niezależnych dziennikarek, dziennikarzy i redakcji w Polsce.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami. 
Twoja wiadomość zostanie zaszyfrowana.

Wspierają nas merytorycznie

We are financially supported by

Krych
Family Fund

"Gazeta Wyborcza"
Readers & Friends

Polityka Etycznego Finansowania

Polityka etycznego finansowania została przyjęta, aby zapewnić, że Fundacja Gazety Wyborczej właściwie zarządza swoimi priorytetami i projektami, zachowując odpowiednią niezależność od darczyńców. Niniejsza Polityka ma również na celu zapewnienie przejrzystości w odniesieniu do tożsamości źródeł finansowania Programu Dziennikarstwa Śledczego, aby uniknąć podejrzeń o niewłaściwy wpływ lub konflikt interesów dotyczący działalności Fundacji Gazety Wyborczej.
Principles of Ethical Funding
SUPPORT US