Ty ujawniasz, my wspieramy.

Dowiedz się więcej

Start II edycji Programu Dziennikarstwa Śledczego

Znajdź. Zweryfikuj. Opowiedz.

Praca dziennikarza śledczego jest kluczowa dla demokratycznego społeczeństwa. Aplikuj o grant na śledztwo dziennikarskie i wyślij zgłoszenie między 23 maja a 30 czerwca 2022 r. Pula grantów drugiej edycji Programu wynosi 150.000 złotych, minimalna kwota grantu to 10.000 złotych. Zapraszamy do aplikowania dziennikarzy z Polski, Ukrainy i Białorusi.
Więcej informacji

Wyniki I edycji Programu Dziennikarstwa Śledczego

W ciągu miesiąca naboru do Programu Dziennikarstwa Śledczego aplikowało ponad 25 niezależnych dziennikarzy i dziennikarek. Jury pod przewodnictwem Piotra Stasińskiego wyłoniło 6 laureatów i laureatek. Na rozwój śledztw otrzymali granty od 12.000 do 20.000 złotych.
Poznaj szczegoly
wspieraj dziennikarstwo śledcze
wspieraj
Najważniejszą rolą dziennikarstwa jest kontrola instytucji władzy i ludzi zaufania publicznego. To właśnie sprawia, że rzetelne i niezależne media stanowią jeden z fundamentów demokratycznego społeczeństwa i służą każdemu obywatelowi.

Program Dziennikarstwa Śledczego Fundacji Gazety Wyborczej to odpowiedź na pogłębiającą się potrzebę poszanowania wartości demokratycznych i ochrony wolności słowa w Polsce.

W ramach naszego programu wzmacniamy wolne, odważne media i dziennikarzy w Polsce, przyznając im granty na śledztwa dziennikarskie, oferujemy wsparcie prawne niezależnym dziennikarzom i wspieramy materiały śledcze "Gazety Wyborczej".

Otwieramy Program Grantowy dla wszystkich niezależnych dziennikarek, dziennikarzy i redakcji.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami. 
Twoja wiadomość zostanie zaszyfrowana.

Wspierają nas merytorycznie

Wspierają nas finansowo

Fundusz
Rodziny Krychów

Czytelnicy i Przyjaciele
"Gazety Wyborczej"

Polityka Etycznego Finansowania

Polityka etycznego finansowania została przyjęta, aby zapewnić, że Fundacja Gazety Wyborczej właściwie zarządza swoimi priorytetami i projektami, zachowując odpowiednią niezależność od darczyńców. Niniejsza Polityka ma również na celu zapewnienie przejrzystości w odniesieniu do tożsamości źródeł finansowania Programu Dziennikarstwa Śledczego, aby uniknąć podejrzeń o niewłaściwy wpływ lub konflikt interesów dotyczący działalności Fundacji Gazety Wyborczej.
Poznaj zasady etycznego finansowania
wspieraj