Program dziennikarstwa śledczego fundacji gazety wyborczej.

logo logo

Dziennikarstwo jest filarem czwartej władzy w kontrolowaniu instytucji i ludzi zaufania publicznego. Dziennikarstwo to jeden z fundamentów demokratycznego społeczeństwa i służy każdemu obywatelowi.

Program dziennikarstwa śledczego Fundacji Gazety Wyborczej to odpowiedź na pogłębiającą się potrzebę poszanowanie wartości demokratycznych i ochronę wolności słowa w Polsce.

W programie rozwijamy i promujemy jakościowe dziennikarstwo śledcze jako odpowiedź na wyzwania wynikające ze wzrastającej dominacji i internacjonalizacji władzy politycznej, biznesowej i instytucjonalnej, a także na zmieniające się modele funkcjonowania mediów w dobie cyfryzacji pociągającej za sobą osłabienie sytuacji finansowej mediów tradycyjnych.
W ramach naszego programu wzmacniamy wolne, odważne media i dziennikarzy w Polsce przyznając im granty na śledztwa dziennikarskie, oferujemy wsparcie prawne niezależnym dziennikarzom i wspieramy materiały śledcze Gazety Wyborczej.

Otwieramy Program Stypendialny dla wszystkich niezależnych dziennikarek, dziennikarzy i redakcji w Polsce.

gazeta

Masz pytania?

Skontaktuj się
z fundacją Gazety Wyborczej!

Wspierają nas merytorycznie:

LENA
IPI

POLITYKA ETYCZNEGO
FINANSOWANIA

Polityka etycznego finansowania została przyjęta, aby zapewnić, że Fundacja Gazety Wyborczej właściwie zarządza swoimi priorytetami i projektami, zachowując odpowiednią niezależność od sponsorów. Niniejsza Polityka ma również na celu zapewnienie przejrzystości w odniesieniu do tożsamości źródeł finansowania Programu Dziennikarstwa Śledczego, aby uniknąć podejrzeń o niewłaściwy wpływ lub konflikt interesów dotyczący działalności Fundacji Gazety Wyborczej.